Disflatyl 40 mg/g tipat 30 ml

Disflatyl 40 mg/g tipat 30 ml

Tuotetta on varastossamme

20,36 €
1 l = 678,67 €ITSEHOITOLÄÄKE

Disflatyl-tippoja käytetään liiallisesta suolistokaasusta aiheutuneisiin ilmavaivoihin. Disflatylin vaikuttava aine simetikoni estää ilman kerääntymisen mahaan ja suolistoon hajottamalla pieniä kaasukuplia. Disflatyl -tipat sopivat hyvin myös lapsille ja vauvojen kolmen kuukauden koliikin hoitoon.

Käyttö ja annostus:

Aikuiset: 25-50 tippaa pienen nestemäärän kanssa jokaisen aterian jälkeen ja ennen nukkumaan menoa
Kouluikäiset lapset: 15-20 tippaa pienen nestemäärän kanssa jokaisen aterian jälkeen ja ennen nukkumaanmenoa
Vauvat ja leikki-ikäiset lapset (6-vuotiaaksi asti): Noin 10-15 tippaa 2-3 kertaa päivässä pulloruokinnan yhteydessä tai aterian jälkeen

Huomioitavaa:

- Älä käytä Disflatyl -tippoja, jos sinulla on suolentukkeuma
- Pitkään jatkuneet ja uusiutuneet ruuansulatushäiriöt pitäisi tutkituttaa lääkärillä syyn löytämiseksi
- Käyttö raskauden aikana >>
- Haittavaikutukset >>

Tutustuthan alla olevaan lääkkeen pakkausselosteeseen, joka sisältää tarkempaa tietoa lääkevalmisteesta ja sen käytöstä.

Disflatyl 40 mg/g tipat 30 ml Tuotteen lisätiedot

Tuotteen vanhenemispäivä 31.3.2020
Ainesosat Ainesosat >>
Vaikuttava lääkeaine Simetikoni
Pakkausseloste

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Disflatyl 40 mg/ml tipat, emulsio
Simetikoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Disflatyl on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Disflatyl-tippoja
3. Miten Disflatyl-tippoja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Disflatyl-tippojen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Disflatyl on ja mihin sitä käytetään

Disflatyl-tipat estävät kaasujen vaahtomaisen kerääntymisen mahaan ja suolistoon hajottamalla pieniä kaasukuplia. Niistä vapautunut kaasu voi sitten imeytyä suolesta ja/tai poistua luonnollisella tavalla.

Disflatyl-tippoja käytetään liiallisesta suolistokaasusta aiheutuneisiin vatsavaivoihin, joiden oireita ovat pingottuneisuuden ja täysinäisyyden tunne vatsan alueella. Tipat sopivat myös lapsille ja vauvojen kolmen kuukauden koliikin hoitoon. Lääkärin määräyksestä tippoja käytetään valmistautumisessa vatsanseudun tutkimuksiin.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Disflatyl-tippoja

Älä ota Disflatyl-tippoja
- jos olet allerginen simetikonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on suolentukkeuma.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Disflatyl-tippoja.

Pitkään jatkuneet ja uusiutuneet ruuansulatushäiriöt pitäisi tutkia niiden syyn löytämiseksi. Ne saattavat aiheutua vääristä ruokailutottumuksista tai liikunnan puutteesta, mutta koska nämä vaivat saattavat johtua myös hermostollisista tai elimellisistä sairauksista, potilaan pitäisi kääntyä lääkärin puoleen.

Muut lääkevalmisteet ja Disflatyl
Mitään erityisiä varotoimenpiteitä ei tarvita käytettäessä Disflatyl-tippoja samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa.

Disflatylin otto ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Mitään erityisiä varotoimenpiteitä ei tarvita käytettäessä Disflatyl-tippoja samanaikaisesti ruoka-aineiden kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Disflatyl-tippojen vaikuttava aine ei imeydy ruuansulatuskanavasta, joten sen ei oleteta olevan vaarallinen sikiölle eikä kulkeutuvan äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Disflatyl-tippojen ei oleteta vaikuttavan ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.


3. Miten Disflatyl-tippoja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:
Aikuiset: 25–50 tippaa pienen nestemäärän kanssa jokaisen aterian jälkeen ja ennen nukkumaan menoa.
Kouluikäiset lapset: 15–20 tippaa pienen nestemäärän kanssa jokaisen aterian jälkeen ja ennen nukkumaan menoa.
Vauvat ja leikki-ikäiset lapset (6-vuotiaaksi asti)
: Noin 10–15 tippaa 2–3 kertaa päivässä pulloruokinnan yhteydessä tai aterian jälkeen.

Tippapulloa pitää ravistaa hyvin ennen käyttöä.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tähän mennessä Disflatyl-tipoilla haittavaikutukset ovat olleet harvinaisia. Harvinaisina (alle 1 potilaalla tuhannesta) haittavaikutuksina on raportoitu pahoinvointia, mahakipua, mahan venyttyneisyyden tunnetta, unihäiriöitä, heikotusta ja ihottumaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


5. Disflatyl-tippojen säilyttäminen

Säilytä alle 30 °C.
Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Disflatyl-tipat sisältävät
- Vaikuttava aine on simetikoni 40 mg/ml (mikä vastaa 37,8 mg dimetikonia)
- Muut aineet ovat: säilytysaineina bentsoehappo ja natriumbentsoaatti, sakkariininatrium, makuaineena ananasaromi, makrogoli-2-stearyylieetteri, makrogoli-20-stearyylieetteri ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Tipat, emulsio, 30 ml pullo.

Valmiste on öljy-vesiemulsio, jota annostellaan tipoittain. 1 millilitrassa on 27±3 tippaa.
30 ml pullon sisältö riittää useisiin hoitokertoihin.

Disflatyl-tipat on makeutettu sakkariininatriumilla, joten ne sopivat myös diabeetikoille.

Myyntiluvan haltija
Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo
info@meda.fi

Valmistaja
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
D-61352 Bad Homburg
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.6.2013

Asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös

Reladrops tipat 10 ml
18,50 € (1 l = 1 850,00 €)
Reladrops + D3 tipat 10 ml
20,45 € (1 l = 2 045,00 €)

Selaa myös nämä tuoteryhmät: Ruoansulatus ja ilmavaivat, Lasten vatsanhoito