Hypochylin 300 mg 100 tablettia - TUOTE POISTUNUT VALIKOIMASTAMME

Hypochylin 300 mg 100 tablettia - TUOTE POISTUNUT VALIKOIMASTAMME

9,96 €
1 kpl = 0,10 €


ITSEHOITOLÄÄKE

Hypochylin tabletit on tarkoitettu henkilöille, joilla on suolahapon vajaus mahalaukussa. Hypochylin tabletit hajoavat nopeasti mahalaukussa vapauttaen suolahappoa, joka tekee mahansisällön happamammaksi ja normalisoi mahan happopitoisuutta.

Käyttö ja annostus:

Annostus aikuisille on 1 - 2 tablettia välittömästi ennen ruokailua.

Tabletit niellään kokonaisina puolen vesilasillisen kera. Älä liuota tabletteja veteen, älä myöskään pureskele tai imeskele niitä, sillä tämä voi vahingoittaa hammaskiillettä.

Huomioitavaa:

- Älä käytä Hypochylin tabletteja jos olet allerginen glutamiinihapolle
- Käyttö raskauden aikana >>
- Haittavaikutukset >>

Tutustuthan alla olevaan lääkkeen pakkausselosteeseen, joka sisältää tarkempaa tietoa lääkevalmisteesta ja sen käytöstä.

Hypochylin 300 mg 100 tablettia - TUOTE POISTUNUT VALIKOIMASTAMME Tuotteen lisätiedot

Tuotteen vanhenemispäivä 31.1.2015
Ainesosat Ainesosat >>
Vaikuttava lääkeaine glutamiinihappo
Pakkausseloste

PAKKAUSSELOSTE

Hypochylin 300 mg tabletit

glutamiinihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Hypochylin-tabletteja huolellisesti saadaksesi niistä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Hypochylin on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin otat Hypochylin-tabletteja

3. Miten Hypochylin-tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Hypochylin-tablettien säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. MITÄ HYPOCHYLIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Hypochylin tabletit hajoavat nopeasti mahalaukussa vapauttaen suolahappoa, joka tekee mahansisällön happamammaksi ja normalisoi mahan happopitoisuutta.

Hypochylin tabletteja voivat käyttää henkilöt, joilla on suolahapon vajaus mahalaukussa.

2. ENNEN KUIN OTAT HYPOCHYLIN-TABLETTEJA

Älä ota Hypochylin-tabletteja

- jos olet allerginen (yliherkkä) glutamiinihapolle tai Hypochylin-valmisteen jollekin muulle aineelle.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Tunnettuja yhteensopimattomuuksia ei ole. Kerro kuitenkin lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Hypochylin-tablettien otto ruuan ja juoman kanssa

Hypochylin-tabletit tulee ottaa välittömästi ennen ruokailua puolen vesilasillisen kera.

Raskaus ja imetys

Valmisteen turvallisuudesta raskaana olevilla tai imettävillä naisilla ei ole tietoa. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hypochylin ei vaikuta ajamiseen tai koneiden käyttökykyyn.

Tärkeää tietoa Hypochylin-valmisteen sisältämistä aineista

Yksi Hypochylin-tabletti sisältää 10 mg laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeriintoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN HYPOCHYLIN-TABLETTEJA OTETAAN

Tavanomainen annos aikuisille on 1 - 2 tablettia välittömästi ennen ruokailua. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletit niellään kokonaisina puolen vesilasillisen kera. Älä liuota tabletteja veteen, älä myöskään pureskele tai imeskele niitä. Tämä voi vahingoittaa hammaskiillettä.

Jos otat enemmän Hypochylin-tabletteja kuin sinun pitäisi

Yliannostuksen oireina voit saada vatsavaivoja. Jos olet ottanut liian suuren määrän tabletteja tai jos lapsi on vahingossa ottanut lääkettä, ota yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (Puh. 09-471 977) riskin arviointia ja neuvojen saamista varten.

Jos unohdat ottaa Hypochylin-tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Suositellulla annostuksella ei ole havaittu haittavaikutuksia.

Kuten kaikki lääkkeet, Hypochylin-tabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. HYPOCHYLIN-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytettävä huoneenlämmössä (+15 - +25  C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Hypochylin-tabletteja, jos huomaat  näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Hypochylin sisältää

- Vaikuttava aine on glutamiinihappohydrokloridi, 300 mg per tabletti.

- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti (10 mg per tabletti), vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, liivate, glyseroli, nestemäinen parafiini, polysorbaatti 80, perunatärkkelys, steariinihappo ja talkki.

Lääkevalmisteen kuvaus

Valkoisia, pyöreitä ja litteitä tabletteja, joiden halkaisija on 10 mm.

Pakkauskoko

100 tablettia muovipurkissa.

Myyntiluvan haltija

Recip AB, Box 906, S-170 09 Solna, Ruotsi

Valmistaja

Recipharm Stockholm AB, Lagervägen 7, SE-136 50 Jordbro, Ruotsi

Suomessa lisätietoja antaa

Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo
Puh. 020-720 9550
S-posti: info@meda.fi

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 29.12.2010.

Selaa tätä tuoteryhmää: Vatsan hoito