Ibuxin 400 mg 10 tablettia

Ibuxin 400 mg 10 tablettia

Tuotetta on varastossamme

1,84 €
1 kpl = 0,18 €ITSEHOITOLÄÄKE

Ibuxin 400 mg on tulehduskipulääke aikuisille ja yli 4-vuotiaille lapsille. Ibuxin 400 mg tabletteja käytetään tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin, kuten nuhakuumeen tai influenssan oireisiin, päänsärkyyn, lihas- ja nivelkipuihin, reumasärkyyn, kuukautiskipuihin ja hammassärkyyn. Vaikuttavana aineena on ibuprofeeni, jonka avulla kipu lievittyy ja kuumotus, punoitus ja turvotus vähenevät. Ibuxin alentaa myös kuumetta.

Ibuxinin ibuprofeeni vähentää kipuaistimusta ja tulehdusta välittävien aineiden syntymistä elimistössä.

Käyttö ja annostus:

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:
1/2–1 tablettia tarvittaessa 1–3 kertaa vuorokaudessa

4−8 vuotiaat lapset (20−25 kg):
1/2 tablettia tarvittaessa enintään 3 kertaa vuorokaudessa

8−12 vuotiaat lapset (25−30 kg):
1/2 tablettia tarvittaessa enintään 4 kertaa vuorokaudessa

Lasten maksimi kerta-annos on 10 mg/kg ja maksimivuorokausiannos on 30 mg/kg.

Pitkäaikaiseen käyttöön ja alle 4-vuotiaille (alle 20 kiloa painaville) lapsille vain lääkärin määräyksestä.

Huomioitavaa:

- Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy useita rajoituksia. Lue alla olevasta pakkausselosteesta lisää ja ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluumme tai lääkäriisi. Älä käytä muita särkylääkkeitä samanaikaisesti Ibuxinin kanssa ilman lääkärin määräystä.
- Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö >>
- Käyttö raskauden aikana >>
- Haittavaikutukset >>

Tutustuthan alla olevaan lääkkeen pakkausselosteeseen, joka sisältää tarkempaa tietoa lääkevalmisteesta ja sen käytöstä.

Ibuxin 400 mg 10 tablettia Tuotteen lisätiedot

Tuotteen vanhenemispäivä 30.11.2019
Ainesosat Ainesosat >>
Pakkauskoko 10 tablettia
Vaikuttava lääkeaine Ibuprofeeni
Pakkausseloste

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

 

Ibuxin 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Ibuxin 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Ibuprofeeni

 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämissen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Ibuxin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Ibuxin -tabletteja

3. Miten Ibuxin -tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Ibuxin -tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Ibuxin on ja mihin sitä käytetään

Ibuxin -tabletit sisältävät ibuprofeenia, joka on ns. tulehduskipulääke.

Ibuprofeeni vähentää kipuaistimusta ja tulehdusta välittävien aineiden syntymistä elimistössä. Ibuprofeenin avulla kipu lievittyy ja kuumotus, punotus ja turvotus vähenevät. Ibuprofeeni myös alentaa kuumetta.

Ibuxin -tabletteja käytetään tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin, kuten nuhakuumeen tai influenssan oireisiin, päänsärkyyn, lihas- ja nivelkipuihin, reumasärkyyn, kuukautiskipuihin ja hammassärkyyn.

Lääkäri on voinut määrätä sinulle Ibuxin -tabletteja myös muihin oireisiin.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ibuxin -tabletteja

Älä käytä Ibuxin -tabletteja:

 • jos olet allerginen ibuprofeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6),
 • jos olet aikaisemmin saanut allergiaoireita tai astman pahenemista asetyylisalisyylihaposta tai jostakin muusta tulehduskipulääkkeestä,
 • jos sinulla on vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta,
 • jos sinulla on aktiivinen maha- tai pohjukaissuolihaava,
 • jos sinulla on aiemmin ollut mahan tai pohjukaissuolen haavauma, joka on uusiutunut kerran tai useammin,
 • jos sinulla on aiemmin ilmennyt ruoansulatuskanavan puhkeama tai verenvuotoa (esim. mustia tai verisiä ulosteita, verioksennuksia, anemiaa) tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä,
 • jos sairastat verenvuototautia (hemofiliaa) tai trombosyyttien vähäisyyttä (trombosytopeniaa) tai käytät antikoagulanttia,
 • jos sinulla on jokin verisolujen muodostumiseen liittyvä häiriö, jonka syitä ei ole selvitetty,
 • jos sinulla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta tai jokin vaikea sydänvaiva, jota ei ole saatu hoidolla hallintaan,
 • jos sinulla on aivoverenvuoto tai muu akuutti verenvuoto, tai
 • viimeisen raskauskolmanneksen aikana (raskausviikot 28-40).

Varoitukset ja varotoimet

Ksekustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Ibuxinia jos:

 • sairastat, tai olet joskus sairastanut, verenpainetautia tai sydämen vajaatoimintaa,
 • sairastat sepelvaltimotautia,
 • sinulla on aivojen tai raajojen verenkiertohäiriöitä,
 • sairastat munuaisten tai maksan vajaatoimintaa,
 • sinulla on jokin ruoansulatuskanavan sairaus kuten haavainen paksusuolen tulehdus (Colitis ulcerosa) tai Crohnin tauti,
 • sinulla on aiemmin esiintynyt tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä vatsavaivoja, mustelmataipumuksen lisääntymistä tai nenäverenvuotoja,
 • sinulla on jokin allergia tai sairastat astmaa,
 • sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE) tai sekamuotoinen sidekudossairaus,
 • sinulla on synnynnäinen porfyyriaineenvaihdunnan häiriö,
 • munuaistesi tai maksasi toiminta on heikentynyt, tai
 • sinulle on tehty jokin isohko leikkaustoimenpide aivan äskettäin.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Jos Ibuxin-hoidon yhteydessä huomaat mahdollisia yliherkkyyteen viittaavia merkkejä, sinun on heti lopetettava lääkkeen käyttö ja tarvittaessa otettava yhteys lääkäriin.

Tulehduskipulääkkeiden, kuten Ibuxin -tablettien käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositeltua hoidon kestoa.

Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos sinulla on näille sairauksille altistavia riskitekijöitä (esimerkiksi sinulla on korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea veren kolesteroli tai jos tupakoit), sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa.

Tämä lääke kuuluu tulehduskipulääkkeiden (NSAID-lääkkeiden) ryhmään. Nämä lääkkeet saattavat heikentää naisten hedelmällisyyttä. Hedelmällisyyttä heikentävä vaikutus korjaantuu kuitenkin lääkkeen käytön lopettamisen myötä.

Muut lääkevalmisteet ja Ibuxin

Kysy aina lääkäriltä neuvoa ennen kuin käytät ibuprofeenia muiden lääkkeiden kanssa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Ibuxin -tablettien vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.

Seuraaviin lääkkeisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota:

 • Muita tulehduskipulääkkeitä ei pidä käyttää samanaikaisesti Ibuxin -tablettien kanssa – vain haitat lisääntyvät, ei teho.
 • Veren hyytymistä estävien lääkkeiden (esim. varfariinin) teho voi merkittävästi muuttua ja riski verenvuotoihin lisääntyy. Yhteiskäyttöä tulee välttää.
 • Veritulppien estoon käytettävät lääkkeet (esim. asetyylisalisyylihappo, tiklopidiini tai klopidogreeli) – lisääntynyt riski ruuansulatuskanavan verenvuotoihin. Jos käytät pientä päivittäistä asetyylisalisyylihappoannosta (esim. 100 mg) veritulppien estoon, se on otettava ainakin tuntia ennen Ibuxin -tablettien ottamista.
 • Tietyt masennuslääkkeet (esim. sitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini), jotka kuuluvat ns. serotoniinin takaisinoton estäjiin eli SSRI-lääkkeisiin, lisäävät riskiä verenvuotoihin.
 • Eräät kolesterolilääkkeet (kolestipoli ja kolestyramiini) tulisi ottaa mieluiten yli 4 tuntia myöhemmin kuin Ibuxin -tabletit, jotta ne eivät estäisi Ibuxin -tablettien imeytymistä.
 • Sieni-infektioiden hoidossa käytettävä suun kautta otettava flukonatsoli tai mikonatsoli voivat lisätä Ibuxin -tablettien haittavaikutuksia.
 • Digoksiini, fenytoiini tai litium, koska näiden lääkkeiden pitoisuudet veressä litiumpitoisuus voivat kohota samanaikaisessa käytössä liian korkeaksi.
 • Suun kautta otettavat kortisonivalmisteet voivat samanaikaisessa käytössä altistaa vatsavaivoille ja ruuansulatuskanavan verenvuodoille.
 • Reuma- ja ihosairauksien hoidossa käytetyn metotreksaatin haittavaikutukset voivat lisääntyä yhteiskäytössä Ibuxin -tablettien kanssa. Ibuprofeenin käyttö alle 24 tunnin sisällä ennen tai jälkeen metotreksaatin oton saattaa suurentaa metotreksaatin pitoisuutta seerumissa, ja voi näin lisätä sen toksisia vaikutuksia. Älä käytä Ibuxin -tabletteja niinä päivinä kun otat metotreksaattia.
 • Siklosporiinin haitat voivat lisääntyä samanaikaisessa käytössä.
 • Joidenkin verenpaineen hoitoon tai nesteen poistoon käytettävien lääkkeiden vaikutus voi heiketä Ibuxin -tablettien vaikutuksesta – kerro lääkärille, jos olet verenpaineen seurannassa tai käytät verenpainelääkitystä. Antihypertensiivisen lääkkeen käyttö saattaa heikentää munuaisten toimintaa, etenkin potilailla, joiden verenkierron nestetilavuus on pienentynyt ja iäkkäillä potilailla.
 • Suun kautta otettavat diabeteslääkkeet, sillä tällöin veren sokeritasoa on seurattava erityisen huolellisesti.
 • Kihdin hoidossa käytettävät probenesidi ja sulfiinipyratsoni saattavat hidastaa ibuprofeenin poistumista elimistöstä.
 • Tietyt infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet, ns. aminoglykosidiantibiootit, sillä ibuprofeeni voi lisätä niiden haittavaikutuksia.
 • Takrolimuusi, sillä samanaikainen ibuprofeenin käyttö voi lisätä haitallisten munuaisvaikutusten riskiä.
 • Kouristusriski saattaa olla tavallista suurempi samanaikaisessa käytössä kinoloniryhmän antibiootin (esim. siprofloksasiini) kanssa.
 • Neidonhiuspuu (ginkgo biloba) saattaa suurentaa tulehduskipulääkkeisiin liittyvää verenvuotoriskiä.
 • Hematroosin ja hematooman suurentuneeseen riskiin viittaavia merkkejä on nähty HIV-positiivisilla hemofiliapotilailla samanaikaisen tsidovudiinin ja ibuprofeenin käytön yhteydessä. Hematologisen toksisuuden riski voi olla suurentunut, jos tsidovudiinia käytetään samanaikaisesti tulehduskipulääkkeiden kanssa.
 • Ibuprofeenin ja CYP2C9 inhibiitorin (kuten vorikonatsoli ja flukonatsoli) saattavat lisätä altistusta ibuprofeenille, sen tehoa ja haittavaikutuksia. Pienempää ibuprofeeni annosta saatetaan tarvita samanaikaisessa käytössä voimakkaan CYP2C9 inhibiittorin kanssa.
 • CYP2C8 ja CYP2C9 –enzyymien indusoijat (rifampisiini tai karbamatsepiini) saattavat heikentää ibuprofeenin tehoa.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ibuxin -tabletteja saa käyttää raskauden aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Ibuxin -tabletteja ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana eli 28. raskausviikon jälkeen.

Ibuxin -tabletteja voidaan yleensä käyttää imetyksen aikana, koska ibuprofeeni erittyy äidinmaitoon merkityksettömän pieninä määrinä.

Ibuxin kuuluu tulehduskipulääkkeisiin, joiden käyttö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus häviää Ibuxin -tablettien käytön lopettamisen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ibuxin –tabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten uneliaisuutta tai huimausta tai näköhäiriöitä (ks. kohta 4) ja saattavat siten joissakin yksittäisissä tapauksissa haitata autolla ajoa tai koneiden käyttökykyä.


3. Miten Ibuxin -tabletteja käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostus lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletti otetaan riittävän nestemäärän, esim. lasillisen vettä kera.

Pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä.


Ibuxin 200 mg:

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:
1-2 tablettia tarvittaessa 1-3 kertaa vuorokaudessa.

Lapset (alle 12 vuotta):

 • Lasten maksimi kerta-annos on 10 mg/kg ja maksimi vuorokausiannos on 30 mg/kg.
 • 4-8 vuotta (20-25 kg): 1 tabletti enintään 3 kertaa vuorokaudessa.
 • 8-12 vuotta (25-30 kg): 1 tabletti enintään 4 kertaa vuorokaudessa.

 

Ibuxin 400 mg:

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:
½-1 tablettia tarvittaessa 1-3 kertaa vuorokaudessa.

Lapset (alle 12 vuotta):
Lasten maksimi kerta-annos on 10 mg/kg ja maksimi vuorokausiannos on 30 mg/kg.

 • 4-8 vuotta (20-25 kg): ½ tablettia enintään 3 kertaa vuorokaudessa.
 • 8-12 vuotta (25-30 kg): ½ tablettia enintään 4 kertaa vuorokaudessa.

Jos käytät enemmän Ibuxin -tabletteja kuin sinun pitäisi

Yliannostustapauksessa ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, ensiapuasemaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisinä haittavaikutuksina (yli 1 potilaalla sadasta) on raportoitu:

 • erilaisia ruoansulatuskanavaan liittyviä vaivoja, kuten närästystä, ylävatsakipua, pahoinvointia, oksentelua, ilmavaivoja, ripulia, ummetusta ja lieviä ruoansulatuskanavan verenvuotoja.

Melko harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla sadasta) on raportoitu:

 • yliherkkyysreaktioita, kuten ihottumaa tai kutinaa sekä astmakohtauksia (verenpaine saattaa laskea)
 • päänsärkyä, huimausta
 • unettomuutta, kiihtyneisyyttä, ärtyneisyyttä tai uupumusta
 • näköhäiriöitä
 • ruoansulatuskanavan haavaumia ja mahdollisia puhkeamia
 • haavaista suutulehdusta
 • paksusuolitulehduksen tai Crohnin taudin pahenemista
 • mahakatarria (gastriittia)
 • valoyliherkkyys reaktioita.

Harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla tuhannesta) on raportoitu:

 • korvien soimista
 • munuaiskudoksen vaurioituminen (papillaarinen nekroosi),
 • veren virtsahappopitoisuuden nousu
 • myrkytyksen aiheuttama heikkonäköisyys

Hyvin harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta) on raportoitu:

 • tulehdustilojen pahenemista
 • verisolujen muodostumiseen liittyviä häiriöitä, joiden ensioireina voi ilmetä esim. kuumetta, kurkkukipua, influenssan kaltaisia oireita, nenäverenvuotoa tai uupumusta
 • vaikeita yliherkkyysreaktioita mm. kasvojen, kurkun tai nielun turpoaminen ja hengitysteiden supistelu, hengenahdistus, nopea sydämen syke tai verenpaineen lasku. Reaktiot saattavat johtaa jopa angioedeemaan ja henkeä uhkaavaan sokkiin
 • psykoottisia reaktioita, masennusta
 • sydämentykytystä, sydämen vajaatoimintaa, sydäninfarkteja
 • verenpaineen kohoamista
 • ruokatorvitulehdusta, haimatulehdusta, kalvomaisia kuroumia suolistossa
 • maksavaurioita
 • rakkulaisia ihoreaktioita ja vakavia ihoinfektioita pehmytkudoskomplikaatioiden kera vesirokon yhteydessä
 • virtsanerityksen väheneminen ja nesteen kertyminen elimistöön (aiheuttaa turvotusta, ns. edeemaa), joka voi viitata munuaissairauteen ja joskus munuaisten vajaatoimintaan
 • nefroottinen oireyhtymä (nesteen kertyminen elimistöön ja merkittävää proteiinien erittymistä virtsaan), tulehduksellinen munuaissairaus (interstitiaalinen nefriitti), johon saattaa liittyä akuuttia munuaisten vajaatoimintaa

Tulehduskipulääkkeiden, kuten Ibuxin -tabletteja käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos seuraavia oireita ilmaantuu:

 • hengitysvaikeudet tai hengenahdistus
 • ihon tai limakalvojen voimakas turvotus
 • kielen tai nielun turvotus
 • pyörrytys tai pyörtyminen
 • äkillinen, voimakas vatsakipu tai veriripuli tai –oksennus
 • infektioon viittaavat oireet tai niiden paheneminen (kuten kipu, turvotus, särky, kuume.

Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita:

 • närästys tai muut lievät vatsavaivat
 • mustat ulosteet
 • lisääntynyt mustelmataipumus tai nenäverenvuodot
 • raajojen turvotus
 • muut hitaammin alkavat iho-oireet.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea


5. Ibuxin -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ei erityisiä säilytysohjeita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ibuxin -tabletti sisältää

- Vaikuttava aine on ibuprofeeni, jota on 200 mg tai 400 mg yhdessä tabletissa.

- Ibuxin -tablettien apuaineet ovat:

Kroskarmelloosinatrium, vedetön kolloidinen piidioksidi, esigelatinoitu tärkkelys, steariinihappo, hypromelloosi, makrogoli 8000 ja titaanidioksidi (E 171).

Lääkevalmisteen kuvaus

Ibuxin 200 mg: valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija 9,1 mm.

Ibuxin 400 mg: valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella, halkaisija 12,1 mm.

Pakkauskoot

Ibuxin 200 mg: 20, 30, 40 ja 60 tablettia läpipainopakkauksessa.

Ibuxin 400 mg: 10, 20 ja 30 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Saksa

Valmistaja:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Saksa

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Puola

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

ratiopharm Oy, PL 67, 02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.8.2013

Asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös

Mesoft steriili kuitutaitos 5 kpl
Alkaen 0,20 € (1 kpl = 0,04 €)
Septidin desinfiointispray 100 ml
3,55 € (1 l = 35,50 €)

Selaa tätä tuoteryhmää: Suun kautta otettavat kipulääkkeet