Imodium Plus 2 mg/125 mg 12 tablettia

Imodium Plus 2 mg/125 mg 12 tablettia

Tuotetta on varastossamme

8,03 €
1 kpl = 0,67 €ITSEHOITOLÄÄKE

Imodium Plus on tarkoitettu tilapäisen ripulin hoitoon, kun ripuliin littyy vatsakipua, vatsan turvotusta ja ilmavaivoja. Kaksitehoinen tabletti lievittää sekä ripulia että siihen liittyvää vatsan kouristelua, pingotusta ja ilmavaivoja. Imodium Plus muuttaa ulosteen kiinteämmäksi ja vähentää ulostuskertoja. Laktoositon ja helposti nieltävä tabletti.

Käyttö ja annostus:

Yli 18-vuotiaille alkuannos on 2 tablettia kerralla, sen jälkeen 1 tabletti jokaisen ripuliulostuksen (ulostuskerran) jälkeen. Älä ota enempää kuin 4 tablettia vuorokaudessa. Jos oireet eivät helpota kahdessa päivässä, lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriin.

12-18-vuotiaille alkuannos on 1 tabletti, sen jälkeen 1 tabletti jokaisen ripuliulostuksen (ulostuskerran) jälkeen. Älä ota enempää kuin 4 tablettia vuorokaudessa. Jos oireet eivät helpota kahdessa päivässä, lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriin.

Imodium Plus -hoito on lopetettava, jos uloste muuttuu kiinteäksi tai kovaksi tai jos ulostetta ei tule 24 tuntiin.

Huomioitavaa:

- Ripulin aikana ihminen menettää paljon nestettä. Tämä menetys on korvattava juomalla paljon. Nestevajauksen hoito on erityisen tärkeää lapsilla.
- Imodium lopettaa ripulin, mutta ei hoida sen syytä. Ripulin syy on myös hoidettava aina kun se on mahdollista.
- Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö >>
- Käyttö raskauden aikana >>
- Haittavaikutukset >>

Tutustuthan alla olevaan lääkkeen pakkausselosteeseen, joka sisältää tarkempaa tietoa lääkevalmisteesta ja sen käytöstä.

Imodium Plus 2 mg/125 mg 12 tablettia Tuotteen lisätiedot

Tuotteen vanhenemispäivä 31.3.2018
Ainesosat Ainesosat >>
Pakkauskoko 12 tablettia
Vaikuttava lääkeaine Loperamidihydrokloridi, Dimetikoni
Pakkausseloste

PAKKAUSSELOSTE

Imodium Plus 2 mg/125 mg tabletit

Loperamidihydrokloridi

Dimetikoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Imodium Plus -valmistetta huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Ota yhteys lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity kahden päivän jälkeen.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Imodium Plus on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Imodium Plus -tabletteja

3. Miten Imodium Plus -tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Imodium Plus -tablettien säilyttäminen

6. Muuta tietoa


1. MITÄ IMODIUM PLUS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Valmistetta käytetään äkillisen ripulin sekä siihen liittyvän vatsan kouristelun, pingotuksen ja ilmavaivojen hoitoon.

Imodium Plus sisältää kahta vaikuttavaa ainetta:

- loperamidihydrokloridia, joka lievittää ripulin oireita hidastamalla ruokasulan kulkua yliaktiivisessa suolessa ja parantamalla veden ja mineraalien imeytymistä suolen sisällöstä.

- dimetikonia, joka hajottaa mahaan ja suolistoon jääneitä kouristelua ja pingotusta aiheuttavia kaasuja.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT IMODIUM PLUS -TABLETTEJA

Älä käytä Imodium Plus -valmistetta

- alle 12-vuotiaille lapsille

- jos olet allerginen (yliherkkä) loperamidihydrokloridille, dimetikonille tai Imodium Plus - tablettien jollekin muulle aineelle (katso kohta 6)

- jos sinulla on kuumetta (yli 38 astetta) tai ulosteissasi on verta

- jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus (esim. haavainen paksunsuolentulehdus)

- jos sinulla on antibioottien käytöstä aiheutunut vaikea ripuli

- jos kärsit ummetuksesta tai vatsasi vaikuttaa turvonneelta.

Ole erityisen varovainen Imodium Plus -valmisteen suhteen

- Imodium Plus -tableteilla hoidetaan vain ripulin oireita, mutta joskus ripulin syy voi vaatia hoitoa.

Ota yhteys lääkäriin, jos oireesi jatkuvat pitkään tai pahenevat. Jos sinulla on vaikea ripuli, saatat menettää enemmän nestettä, sokereita ja suoloja kuin normaalisti. Menetetty nestemäärä on syytä korvata juomalla tavallista runsaammin. Apteekista voi ostaa valmisteita, joilla menetetyt sokerit ja suolat voi korvata.

- Jos sinulla on AIDS ja vatsasi turpoaa, lopeta Imodium Plus -valmisteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

- Jos sinulla on maksasairaus, ota yhteys lääkäriisi ennen valmisteen käyttöä. Jotkut haittavaikutukset voivat olla voimakkaampia.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät joitakin muita lääkkeitä, kuten

  • kinidiiniä (sydämen rytmihäiriö- ja malarialääke)
  • itrakonatsolia tai ketokonatsolia (sieni-infektiolääkkeitä)
  • gemfibrotsiilia (kolesterolia alentava lääke)
  • ritonaviiria (HIV-infektioiden ja AIDS:n hoitoon)
  • desmopressiiniä (janon ja virtsantuotannon säätelyyn potilailla, joilla on diabetes insipidus)

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, koska Imodium Plus -tableteilla voi olla yhteisvaikutuksia niiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskaus: Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Imetys: Älä käytä Imodium Plus -valmistetta, jos imetät. Pieniä määriä lääkeainetta saattaa erittyä äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Imodium Plus saattaa aiheuttaa huimausta, väsymystä tai uneliaisuutta. Jos valmiste vaikuttaa sinuun tällä tavoin, älä aja tai käytä koneita.


3. MITEN IMODIUM PLUS -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Ellei lääkärisi ole määrännyt toisin, noudata seuraavia ohjeita:

  • Niele tabletit kokonaisina nesteen kanssa.
  • Vain suun kautta.
  • Älä ylitä suositeltua annosta.

Yli 18-vuotiaat: Alkuannos 2 tablettia kerralla, sen jälkeen 1 tabletti jokaisen ripuliulostuksen (ulostuskerran) jälkeen. Älä ota enempää kuin 4 tablettia vuorokaudessa. Jos oireet eivät helpota kahdessa päivässä, lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriin.

12–18-vuotiaat: Alkuannos 1 tabletti, sen jälkeen 1 tabletti jokaisen ripuliulostuksen (ulostuskerran) jälkeen. Älä ota enempää kuin 4 tablettia vuorokaudessa. Jos oireet eivät helpota kahdessa päivässä, lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriin.

Imodium Plus -valmistetta ei saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille.

Jos otat enemmän Imodium Plus -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos otat liian monta tablettia, sinulla saattaa esiintyä uneliaisuutta tai sinun on vaikea ajatella selvästi tai selvitä tavanomaisen elämän toimista. Sinulla voi ilmetä lihasjäykkyyttä tai hengitysvaikeuksia.

Muita mahdollisia oireita ovat suun kuivuminen ja silmän mustuaisten pieneneminen, vatsakipu, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus tai virtsaamisvaikeudet.

Jos olet ottanut liian monta tablettia, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen, puh. 09-471 977.

Jos unohdat ottaa Imodium Plus -tabletteja

Ota yksi tabletti seuraavan ripuliulostuksen (ulostuskerran) jälkeen.
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Imodium Plus -valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota viipymättä yhteys lääkäriin:

Allergiset reaktiot kuten kasvojen, kielen tai kurkun turpoaminen, nielemisvaikeudet, selittämätön hengityksen vinkuminen, hengenahdistus, joihin voi liittyä ihottumaa tai nokkosihottumaa.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja keskustele lääkärin kanssa:

- virtsaamisvaikeudet

- vaikea vatsakipu, vatsan pullottaminen tai turvotus tai kuume, joka saattaa johtua suolen tukkeumasta tai laajentumasta

- vaikea ummetus.

Muita haittavaikutuksia voivat olla

Yleiset haittavaikutukset (joita voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä mutta useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 100:sta):

- päänsärky

- pahoinvointi

- makuaistin muutokset.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (joita voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta mutta useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 1 000:sta):

- uneliaisuus, huimaus, voimattomuus, ummetus, oksentelu, ruoansulatusvaivat, ilmavaivat, suun kuivuminen, ihottuma.

Harvinaiset haittavaikutukset (joita voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 1 000:sta mutta useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 10 000:sta):

- Tajunnanmenetys tai tajunnantason aleneminen, silmän pupillin voimakas supistuminen, ihottuma joka saattaa aiheuttaa vaikeaa rakkulamuodostusta ja ihon kuoriutumista, nokkosihottuma, kutina, väsymys.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava, ota viipymättä yhteys lääkäriin tai sairaalaan.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. IMODIUM PLUS -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Imodium Plus tabletit sisältävät

- Vaikuttavat aineet ovat loperamidihydrokloridi ja simetikoni. Yksi tabletti sisältää 2 mg loperamidihydrokloridia ja simetikonia vastaten 125 mg dimetikonia.

- Muut aineet ovat vedetön kalsiumvetyfosfaatti, mikrokiteinen selluloosa, asesulfaamikalium, keinotekoinen vanilja-aromi (sisältää propyleeniglykolia, maltodekstriiniä ja bentsyylialkoholia), natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A) ja steariinihappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Imodium Plus -tabletit ovat valkoisia kapselinmuotoisia tabletteja, joissa toisella puolella on merkintä ”IMO” ja toisella puolella ”2 125”.

Pakkaus sisältää joko 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 tai 20 tablettia läpipainoliuskoissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Suomessa: McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalantie 2, 02130 Espoo

Ruotsissa: McNeil Sweden AB, 169 90 Solna

Valmistaja

Janssen-Cilag SPA, Via C.Janssen, 04010 Borgo San Michele, Latina, Italia

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 24.6.2013

Asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös

SB12 Duo Suuvesi
Alkaen 15,30 € (1 kpl = 1,28 €)
Aqualan L perusvoide
Alkaen 2,90 €
Triple Dry Men Roll-on 50 ml
10,60 € (1 l = 212,00 €)
ACO FACE huulivoide 5 ml
2,90 € (1 l = 580,00 €)

Selaa tätä tuoteryhmää: Ripulin oireiden hoito