Omeprazol ratiopharm 20 mg 14 enterokapselia

Omeprazol ratiopharm 20 mg 14 enterokapselia

Tuotetta on varastossamme

8,10 €
1 kpl = 0,58 €ITSEHOITOLÄÄKE

Omeprazol ratiopharmia käytetään aikuisille refluksioireiden lyhytaikaiseen hoitoon. Näitä oireita ovat mm. närästys ja happaman mahanesteen nousu ruokatorveen. Valmisteen vaikuttava aine on omepratsoli, joka estää mahahappoa tuottavan ´pumpun´ toimintaa ja vähentää mahassa olevan hapon määrää.

Omeprazol ratiopharm-enterokapselit vähentävät mahahapon eritystä kahden tunnin sisällä lääkkeen otosta ja täysi hoitovaikutus saadaan 2-3 päivän hoidon jälkeen.

Käyttö ja annostus:

1 kapseli kerran päivässä kokonaisena riittävän nestemäärän kanssa (esim. lasillinen hiilihapotonta vettä), mieluiten aamulla ennen aamupalaa.

Alle 18-vuotiaille ja pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä. Itsehoidossa Omeprazol ratiopharm -kapseleita ei saa käyttää yli 2 viikkoa.

Huomioitavaa:

- Jos lyhytaikainen, korkeintaan 14 vuorokautta kestävä hoito ei tehoa ja/tai oireet jatkuvat hoidon lopettamisen jälkeen tulee ottaa yhteyttä lääkäriin oireiden taustalla olevan syyn selvittämiseksi.
- Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö >>
- Käyttö raskauden aikana >>
- Haittavaikutukset >>

Tutustuthan alla olevaan lääkkeen pakkausselosteeseen, joka sisältää tarkempaa tietoa lääkevalmisteesta ja sen käytöstä.

Omeprazol ratiopharm 20 mg 14 enterokapselia Tuotteen lisätiedot

Tuotteen vanhenemispäivä 31.10.2017
Ainesosat Ainesosat >>
Vaikuttava lääkeaine Omepratsoli
Pakkausseloste

PAKKAUSSELOSTE

Omeprazol ratiopharm 20 mg kovat enterokapselit

Omepratsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kahden viikon jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Omeprazol ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Omeprazol ratiopharmia

3. Miten Omeprazol ratiopharmia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Omeprazol ratiopharmin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. MITÄ OMEPRAZOL RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Omeprazol ratiopharm enterokapselit sisältävät vaikuttavana aineena omepratsolia. Se kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan protonipumpun estäjiksi. Ne vähentävät hapon määrää vatsassa.

Omeprazol ratiopharm enterokapseleita käytetään aikuisille lyhytkestoiseen refluksioireiden (kuten närästys, happaman mahanesteen ruokatorveen takaisinvirtaus) hoitoon.

Refluksi tarkoittaa hapon takaisinvirtausta mahasta ruokatorveen, joka saattaa tulehtua ja tulla kipeäksi. Tämä saattaa aiheuttaa oireitasi, kuten kivuliasta polttavaa tunnetta rinnassa nousten ylös kurkkuun (närästys) ja happamaa makua suussa (happaman mahanesteen takaisinvirtaus ruokatorveen). Ennen kuin oireet helpottavat, saattaa olla tarpeen ottaa tabletteja 2-3 peräkkäisen päivän ajan.


2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT OMEPRAZOL RATIOPHARMIA

Älä käytä Omeprazol ratiopharmia:

 • jos olet allerginen omepratsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos olet allerginen lääkkeille, jotka sisältävät muita protonipumpun estäjiä (kuten pantopratsolia, lansopratsolia, rabepratsolia, esomepratsolia)
 • jos käytät nelfinaviiria sisältävää lääkettä (HIV-infektioon)

Jos olet epävarma asiasta, käänny apteekkihenkilökunnan puoleen ennen Omeprazol ratiopharmin käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Omeprazol ratiopharmia.

Älä käytä Omeprazol ratiopharm enterokapseleita yli 14 päivän ajan ilman, että keskustelet siitä lääkärin kanssa. Keskustele lääkärin kanssa, jos oireesi eivät lievity valmisteen käytön aikana tai jos ne pahenevat.

Omeprazol ratiopharm saattaa peittää muiden sairauksien oireet. Jos jokin seuraavista vaivoista ilmaantuu sinulle ennen Omeprazol ratiopharm enterokapseleiden käyttöä tai sen käytön aikana, ota heti yhteys lääkäriin

 • laihdut voimakkaasti ilman mitään syytä tai sinulla on nielemisvaikeuksia
 • sinulla on mahakipua tai ruoansulatusvaivoja
 • alat oksentaa ruokaa tai verta
 • sinulla on mustia (verisiä) ulosteita
 • sinulla esiintyy vaikeaa tai jatkuvaa ripulia, sillä omepratsolin käyttöön on liittynyt tarttuvan ripulin vähäistä lisääntymistä
 • sinulla on todettu aiemmin mahahaava tai on tehty maha-suoli-kanavan leikkaus
 • olet saanut jatkuvaa symptomaattista hoitoa mahavaivoihin tai närästykseen yli neljän viikon ajan
 • olet kärsinyt jatkuvasti mahavaivoista tai närästyksestä yli neljän viikon ajan
 • sinulla on keltatauti tai vakava maksasairaus
 • olet yli 55-vuotias ja sinulla on uusia tai hiljattain muuttuneita oireita.

Potilaiden ei tule käyttää omepratsolia ennaltaehkäisevänä hoitona.

Protonipumpun estäjän, kuten Omeprazol ratiopharmin, käyttö (erityisesti pitkäaikainen, yli vuoden kestävä käyttö) saattaa lievästi suurentaa lonkan, ranteen tai selkärangan murtuman riskiä. Kerro lääkärille, jos sinulla on todettu osteoporoosi tai käytät kortikosteroideja (voivat suurentaa osteoporoosin riskiä).

Lapset ja nuoret

Omeprazol ratiopharm on tarkoitettu itsehoidossa ainoastaan yli 18-vuotiaille. Älä käytä Omeprazol ratiopharmia, jos olet alle 18 vuoden ikäinen.

Muut lääkevalmisteet ja Omeprazol ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Tämä sen vuoksi, että Omeprazol ratiopharm enterokapselit voivat vaikuttaa joidenkin lääkkeiden tehoon ja jotkut lääkkeet puolestaan voivat vaikuttaa Omeprazol ratiopharmin enterokapseleiden tehoon.

Älä käytä Omeprazol ratiopharmia, jos käytät nelfinaviiria sisältäviä lääkkeitä (HIV-lääkkeitä).

Sinun tulee kertoa asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti silloin, jos käytät klopidogreelia (käytetään verihyytyminen (trombien) estoon).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • ketokonatsoli, itrakonatsoli, posakonatsoli tai vorikonatsoli (käytetään sienitulehdusten hoitoon)
 • erlotinibi (tiettyjen syöpien hoitoon)
 • klaritromysiini (antibiootti)
 • digoksiini (käytetään sydänvaivojen hoitoon)
 • diatsepaami (käytetään ahdistuksen hoitoon, lihasten rentouttamiseen tai epilepsiaan)
 • fenytoiini (käytetään epilepsian hoitoon). Jos käytät fenytoiinia, lääkärin tulee seurata terveydentilaasi, kun aloitat tai lopetat Omeprazol ratiopharmin käytön
 • verenohennuslääkkeet, kuten varfariini tai muut K-vitamiiniantagonistit. Lääkärisi on kenties tarpeen seurata terveydentilaasi, kun aloitat tai lopetat Omeprazol ratiopharmin käytön.
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • atatsanaviiri (HIV-lääke)
 • takrolimuusi (elinsiirron yhteydessä käytettävä valmiste)
 • mäkikuisma (käytetään lievään masennukseen)
 • silostatsoli (käytetään katkokävelyn hoitoon)
 • sakinaviiri (käytetään HIV-infektion hoitoon).

Omeprazol ratiopharm ruuan ja juoman kanssa

Omeprazol ratiopharm kapselit voidaan ottaa joko ruokaillessa tai tyhjään vatsaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri päättää, voitko käyttää Omeprazol ratiopharmia.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Omepratzol ratiopharm ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Haittavaikutuksia kuten huimausta ja näköhäiriöitä voi kuitenkin esiintyä (ks. kohta 4). Älä aja autolla tai käyttä koneita, jos tällaisia haittavaikutuksia esiintyy.

Omeprazol ratiopharm sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, ota lääkäriin yhteyttä ennen tämän lääkkeen käyttöä.


3. MITEN OMEPRAZOL RATIOPHARMIA KÄYTETÄÄN

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos yksi 20 mg:n enterokapseli kerran päivässä 14 päivän ajan.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet jatkuvat vielä tämän jälkeen.

Ennen kuin oireet helpottavat, saattaa olla tarpeen ottaa tabletteja 2-3 peräkkäisen päivän ajan. Itsehoidossa Omeprazol ratiopharm kapseleita ei saa käyttää yli kahta viikkoa. Jos vaivasi ei ole hävinnyt tai jos se on vaikeutunut korkeintaan kahden viikon yhtäjaksoisen hoidon jälkeen, käy lääkärin vastaanotolla.

Tämän lääkkeen käyttö

Kapselit suositellaan otettavaksi aamulla.

Kapselit voidaan ottaa joko ruokaillessa tai tyhjään vatsaan.

Kapselit niellään kokonaisena veden kera (vähintään 1/2 lasillista vettä). Kapselia ei saa purra eikä murskata. Tämä johtuu siitä, että kapselit sisältävät päällystettyjä pellettejä, jotka estävät lääkkeen hajoamisen mahan happamassa ympäristössä. On tärkeää, että pelletit pysyvät ehjinä. Nämä mikropelletit sisältävät vaikuttavan aineen, omepratsolin, ja ovat enteropäällystettyjä. Enteropäällyste suojaa pellettejä rikkoontumiselta niiden kulkiessa mahan läpi. Pelletit vapauttavat vaikuttavan aineen suolessa, mistä se imeytyy ja vaikuttaa kehossasi.

Jos otat enemmän Omeprazol ratiopharmia kuin sinun pitäisi

Ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09-471 977), jos olet ottanut lääkettä liian suuren annoksen.

Jos unohdat ottaa Omeprazol ratiopharmia

Jos unohdit ottaa yhden annoksen, ota se välittömästi. Jos seuraavaan annokseen on kuitenkin vain lyhyt aika, jätä unohtamasi annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääkevoi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos huomaat jonkin seuraavista harvinaisista, mutta vakavista haittavaikutuksista, lopeta Omeprazol ratiopharmin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin:

 • äkillinen keuhkojen vinkuna, huulten, kielen, nielun tai kehon turpoaminen, ihottuma, pyörtyminen tai nielemisvaikeudet (vaikea allerginen reaktio)
 • ihon punoitus, rakkulat ja kuoriutuminen. Myös huuliin, silmiin, suuhun, nenään ja sukuelimiin voi ilmaantua vaikeita rakkuloita ja verenvuoto. Kyse voi olla Stevens-Johnsonin oireyhtymästä tai toksisesta epidermaalisesta nekrolyysistä.
 • ihon keltaisuus, tumma virtsa ja väsymys voivat olla oireita maksan toimintahäiriöistä.

Haittavaikutukset esiintyvät tietyn yleisyyden mukaan:

Hyvin yleinen esiintyy yli yhdellä potilaalla kymmenestä
Yleinen esiintyy 1-10 potilaalla sadasta
Melko harvinainen esiintyy 1-10 potilaalla tuhannesta
Harvinainen esiintyy 1-10 potilaalla 10000:sta
Hyvin harvinainen esiintyy alle yhdellä potilaalla 10000:sta
Tuntematon yleisyyttä ei voida arvioida käytettävissä olevan tiedon perusteella

 

Muita haittavaikutuksia ovat:

Yleiset haittavaikutukset:

 • päänsärky
 • maha- ja suolistovaivat: ripuli, mahakipu, ummetus, ilmavaivat
 • pahoinvointi ja oksentelu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset:

 • jalkojen ja nilkkojen turvotus
 • unihäiriöt (unettomuus)
 • huimaus, pistely, uneliaisuus
 • heitehuimaus
 • muutokset maksan toimintaa mittaavissa verikokeissa
 • ihottuma, nokkosrokko ja ihon kutina
 • yleinen huonovointisuus ja energian puute
 • ranteen, lonkan tai selkärangan murtuma.

Harvinaiset haittavaikutukset:

 • verimuutokset, kuten valkosolujen tai verihiutaleiden määrän väheneminen, mikä voi aiheuttaa heikotusta, mustelmia tai infektiotaipumusta
 • allergiset reaktiot, jotka voivat joskus olla hyvin vaikeita, kuten huulten, kielen ja kurkun turpoaminen, kuume, keuhkojen vinkuna
 • veren natriumpitoisuuden aleneminen, mikä voi aiheuttaa heikotusta, pahoinvointia (oksentelua) ja kouristuksia
 • kiihtymyksen, sekavuuden tai masennuksen tunne
 • makumuutokset
 • näköhäiriöt, kuten näön sumeneminen
 • äkillinen keuhkojen vinkuminen tai hengästyneisyys (bronkospasmi)
 • suun kuivuminen
 • suutulehdus
 • suun hiivasieni-infektio (sammas), joka voi vaikuttaa suolistoon ja on sienen aiheuttama maksan toimintahäiriöt, kuten keltatauti, joka voi aiheuttaa ihon keltaisuutta, virtsan tummumista ja väsymystä
 • hiustenlähtö (alopecia)
 • auringonvalon aiheuttama ihottuma
 • nivelkivut (artralgia) tai lihaskivut (myalgia)
 • vaikeat munuaisten toimintahäiriöt (interstitiaalinefriitti)
 • hikoilun lisääntyminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset:

 • verenkuvan muutokset, kuten agranulosytoosi (valkosolujen puutos)
 • aggressiivisuus
 • aistiharhat (potilas näkee, tuntee tai kuulee olemattomia asioita)
 • vaikeat maksan toimintahäiriöt, jotka voivat johtaa maksan vajaatoimintaan tai aivotulehdukseen
 • äkillisesti alkanut, vaikea ihottuma tai ihon rakkuloituminen tai kuoriutuminen. Tähän voi liittyä korkea kuume ja nivelkipuja (erythema multiforme, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi)
 • lihasheikkous
 • miehillä rintojen suurentuminen
 • hypomagnesemia (veren magnesiumniukkuus). Jos käytät Omeprazol ratiopharmia yli kolmen kuukauden ajan, on mahdollista, että veren magnesiumpitoisuus laskee. Matala magnesiumpitoisuus voi aiheuttaa väsymystä, tahattomia lihassupistuksia, sekavuutta, kouristelua, huimausta ja sydämen sykkeen nousua. Ota pikaisesti yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin näistä oireista. Matala veren magnesiumpitoisuus voi myös pienentää veren kalium- ja kalsiumpitoisuuksia. Lääkäri arvioi, tarvitseeko magnesiumpitoisuutta seurata verikokeilla.

Omeprazol ratiopharm voi erittäin harvoin vaikuttaa valkosoluihin, mikä aiheuttaa immuunipuutoksen. Jos sinulla on tulehdus, jonka oireita ovat kuume ja vaikeasti alentunut yleistila, tai kuume, johon liittyy paikallisinfektion oireita kuten niska-, kurkku- tai suun alueen kipuja tai virtsaamisvaikeuksia, sinun tulee kääntyä lääkärisi puoleen mahdollisimman pian, jotta valkosolujen puutos (agranulosytoosi) voidaan sulkea pois verikokeella. On tärkeää, että kerrot hoitohenkilökunnalle käyttämästäsi lääkityksestä.

Älä huolestu tässä listassa olevista haittavaikutuksista. Et ehkä saa mitään niistä.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


5. OMEPRAZOL RATIOPHARMIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C, alkuperäispakkauksessa.

Säilytä purkki hyvin suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt.viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA

Mitä Omeprazol ratiopharm sisältää

Vaikuttava aine on omepratsoli. Yksi kapseli sisältää 20 mg omepratsolia.

Apuaineet ovat laktoosimonohydraatti (116 mg), krospovidoni, hypromelloosi, metakryylihappoetyyliakrylaattikopolymeeri (1:1, sisältää natriumlauryylisulfaattia ja polysorbaattia), talkki, trietyylisitraatti, glyserolidibehenaatti, kolloidinen vedetön piidioksidi, titaanidioksidi (väriaine E 171), liivate, natriumlauryylisulfaatti, puhdistettu vesi ja muste [sisältää sellakkaa, vedetöntä etanolia, isopropanolia, propyleeniglykolia, n-butanolia, ammoniumhydroksidia, kaliumhydroksidia, puhdistettua vettä ja mustaa rautaoksidia (E 172)].

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen liivatekapseli, jonka sisällä on pieniä valkoisia tai melkein valkoisia rakeita. Kapselin runko-osassa on painatus ”20” ja yläosassa painatus ”OM”.

Omeprazol ratiopharm on saavilla itsehoitoon 7 ja 14 enterokapselin HDPE-purkeissa, joissa on polypropyleenikorkki ja polyetyleenikuivauskapseli.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa

Valmistaja

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

ratiopharm Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on päivitetty viimeksi 26.9.2012

Asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös

Dentosal Valkaiseva hammastahna 100 ml
5,50 € (1 l = 55,00 €)

Selaa tätä tuoteryhmää: Närästys