Precosa 250 mg 20 kapselia

Precosa 250 mg 20 kapselia

Tuotetta on varastossamme

12,95 €
1 kpl = 0,65 €ITSEHOITOLÄÄKE

Precosa kapseleita käytetään ripulin hoitoon sekä antibioottihoidon aiheuttamiin suolen tulehduksiin tai ripulitiloihin. Precosaa voidaan käyttää myös ehkäisemään ripulia matkoilla tai antibioottihoidon aikana, sillä Precosa on kaikille antibiooteille resistentti probiootti. Lisäksi sitä käytetään vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista. Precosa koostuu kylmäkuivatusta hiivasienestä (Saccharomyces boulardii) joka estää bakteerien haitallisia vaikutuksia suolen limakalvolla. Precosa lyhentää infektioripulin kestoa, vähentää ripulikertoja ja vähentää nestehukkaa.

Käyttö ja annostus:

- Ripulin lyhytaikainen oireenmukainen hoito
Aikuisille 2 kapselia kahdesti päivässä, lapsille 1 kapseli kahdesti päivässä, viikon ajan.

- Antibioottihoitoon liittyvän ripulin esto
Aikuisille 2 kapselia kahdesti päivässä, lapsille 1 kapseli kahdesti päivässä. Hoito tulee aloittaa 48-72 tunnin kuluessa antibioottikuurin aloittamisesta ja sitä tulee jatkaa vähintään 3 päivän mutta enintään 4 viikon ajan antibioottihoidon lopettamisesta.

- Suolistoflooran tasapainottaminen ripulin ehkäisyssä (esim. matkoilla)
Aikuisille 2 kapselia kahdesti päivässä, lapsille 1 kapseli kahdesti päivässä. On suositeltavaa aloittaa hoito pari päivää ennen matkaa ja jatkaa sitä koko matkan ajan.

- Vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista
Aikuisille 2 kapselia kahdesti päivässä, lapsille 1 kapseli kahdesti päivässä. Hoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti antibioottihoidon aloittamisesta ja sen tulee jatkua 4 viikon ajan.

Huomioitavaa:

- Älä käytä Precosaa samanaikaisesti antimykoottien (sienilääkkeiden) kanssa
- Ripulin aikana ihminen menettää paljon nestettä. Tämä menetys on korvattava juomalla paljon. Nestevajauksen hoito on erityisen tärkeää lapsilla.
- Käyttö raskauden aikana >>
- Haittavaikutukset >>

Tutustuthan alla olevaan lääkkeen pakkausselosteeseen, joka sisältää tarkempaa tietoa lääkevalmisteesta ja sen käytöstä.

Precosa 250 mg 20 kapselia Tuotteen lisätiedot

Tuotteen vanhenemispäivä 31.5.2018
Ainesosat Ainesosat >>
Pakkauskoko 20 kapselia
Vaikuttava lääkeaine Saccharomyces boulardii
Pakkausseloste

PAKKAUSSELOSTE

Precosa®250 mg kapseli, kova

Saccharomyces boulardii

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Precosaa huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity 2-3 päivän jälkeen.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Precosa on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Precosaa

3. Miten Precosaa käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Precosan säilyttäminen

6. Muuta tietoa


1. MITÄ PRECOSA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Precosa koostuu kylmäkuivatusta hiivasienestä (Saccharomyces boulardii) joka estää bakteerien haitallisia vaikutuksia suolen limakalvolla.

Precosaa käytetään ripulin hoitoon sekä antibioottihoidon aiheuttamiin suolen tulehduksiin/ripulitiloihin. Precosaa voidaan käyttää myös antibioottihoidon aikana estämään ripulia sekä ripulin ehkäisyssä (esim. matkoilla). Lisäksi sitä käytetään vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT PRECOSAA

Älä käytä Precosaa

- jos olet allerginen (yliherkkä) Saccharomyces boulardiille tai hiivoille tai Precosan jollekin muulle aineelle.

- jos sinulla on keskuslaskimokatetri

Ole erityisen varovainen Precosan suhteen

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin seuraavissa tapauksissa:

- paranemista ei ole tapahtunut 2-3 päivän hoidon jälkeen

- sinulla on kuumetta tai pahoinvointia

- ulosteet ovat verisiä tai limaisia

- kova jano, kielen kuivuminen: nämä oireet viittaavat kuivumiseen (ripulin aiheuttama nestehukka). Lääkäri päättää mahdollisesta nesteytyksestä.

Ripulin yhteydessä ihminen menettää paljon nestettä. Menetetty nestemäärä pitää korvata juomalla runsaasti. Nestevajauksen hoito on erityisen tärkeää lapsilla.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Älä käytä valmistetta samanaikaisesti antimykoottien (sienilääkkeiden) kanssa.

Precosan käyttö ruuan ja juoman kanssa

Precosa sisältää eläviä soluja. Tästä syystä valmistetta ei pidä sekoittaa hyvin kuumaan (yli 50 ºC), jääkylmään tai alkoholipitoiseen juomaan tai ruokaan.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Saccharomyces boulardii kulkeutuu suoliston läpi imeytymättä eikä täten voi vaikuttaa sikiöön.

Imetys

Saccharomyces boulardii ei kulkeudu äidinmaitoon.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Precosa ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Tärkeää tietoa Precosan sisältämistä aineista

Koska Precosa sisältää laktoosia, valmiste ei sovellu potilaille, joilla on jokin sokeri-intoleranssi.


3. MITEN PRECOSAA KÄYTETÄÄN

Käytä Precosaa juuri sen verran kuin tässä selosteessa on mainittu. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavallinen annos on:

- Ripulin lyhytaikainen oireenmukainen hoito

Aikuisille 2 kapselia kahdesti päivässä, lapsille 1 kapseli kahdesti päivässä, viikon ajan.

- Antibioottihoitoon liittyvän ripulin esto

Aikuisille 2 kapselia kahdesti päivässä, lapsille 1 kapseli kahdesti päivässä. Hoito tulee aloittaa 48-72 tunnin kuluessa antibioottikuurin aloittamisesta ja sitä tulee jatkaa vähintään 3 päivän mutta enintään 4 viikon ajan antibioottihoidon lopettamisesta.

- Suolistoflooran tasapainottaminen ripulin ehkäisyssä (esim. matkoilla)

Aikuisille 2 kapselia kahdesti päivässä, lapsille 1 kapseli kahdesti päivässä. On suositeltavaa aloittaa hoito pari päivää ennen matkaa ja jatkaa sitä koko matkan ajan.

- Vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista

Aikuisille 2 kapselia kahdesti päivässä, lapsille 1 kapseli kahdesti päivässä. Hoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti antibioottihoidon aloittamisesta ja sen tulee jatkua 4 viikon ajan.

Antotapa:

Tarvittaessa kapselit voidaan avata ja sisältö sekoittaa ruokaan tai juomaan.

Jos otat enemmän Precosaa kuin sinun pitäisi

Yliannostuksesta ei ole raportoitu. Jos olet ottanut liikaa Precosaa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos unohdat ottaa Precosaa

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Precosakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinainen/harvinainen: allergiset reaktiot, ummetus, jano, ihottuma, turvotus (angioödema).

Tietyillä erittäin heikkokuntoisilla potilailla on esiintynyt verenmyrkytyksiä (sepsiksiä) Saccharomyces boulardii -hoidon aikana.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. PRECOSAN SÄILYTTÄMINEN

Lasipurkki: Säilytä alle 25 °C. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

Läpipainopakkaus: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Precosa sisältää

- Vaikuttava aine on Saccharomyces boulardii. 1 kapseli sisältää kylmäkuivattua Saccharomyces boulardiita 250 mg.

- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti 32,5 mg, magnesiumstearaatti, liivate, titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen liivatekapseli.

10, 20 ja 50 kapselia lasipurkissa (tyypin III lasi), jossa PE-korkki.

30 kapselia läpipainopakkauksessa (PVC/Al)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Biocodex, Gentilly, Ranska.

Valmistaja:

Biocodex, Beauvais, Ranska.

Markkinoija:

Algol Pharma Oy, PL 13, 02611 Espoo

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 20.8.2012

Asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös

Neo-Amisept Käsihuuhdepyyhe 10 kpl
3,85 € (1 kpl = 0,39 €)
Specialyt juomajauhe 6 annospussia
7,10 € (1 kpl = 1,18 €)

Selaa myös nämä tuoteryhmät: Ripulin oireiden hoito, Matkalle ja mökille