Zyrtec 10 mg 10 tablettia

Zyrtec 10 mg 10 tablettia

Tuotetta on varastossamme

8,06 €
1 kpl = 0,81 €ITSEHOITOLÄÄKE

Zyrtec allergialääke on tarkoitettu allergisen nuhan, allergisten nenä -ja silmäoireiden sekä pitkäaikaisen nokkosihottuman hoitoon.  Vaikuttava aine setiritsiini vaimentaa allergiareaktioiden yhteydessä liikaa vapautuvan histamiinin vaikutuksia. Zyrtecin vaikutus alkaa nopeasti ja kestää 24 tuntia.

Käyttö ja annostus:

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 tabletti vuorokaudessa riittävän nestemäärän kera.

6-12-vuotiaat: ½ tablettia 2 kertaa vuorokaudessa riittävän nestemäärän kera.

Huomioitavaa:

- Sisältää laktoosia
- Jos aiot ajaa, ryhtyä mahdollisesti vaaraa aiheuttaviin toimiin tai käyttää koneita, älä ylitä suositeltuja annoksia. Seuraa tarkoin, miten elimistösi reagoi lääkkeeseen.
- Käyttö raskauden aikana >>
- Haittavaikutukset >>

Tutustuthan alla olevaan lääkkeen pakkausselosteeseen, joka sisältää tarkempaa tietoa lääkevalmisteesta ja sen käytöstä.

Zyrtec 10 mg 10 tablettia Tuotteen lisätiedot

Tuotteen vanhenemispäivä 1.1.2020
Ainesosat Ainesosat >>
Pakkauskoko 10 tablettia
Vaikuttava lääkeaine Setiritsiinidihydrokloridi
Pakkausseloste

PAKKAUSSELOSTE

Zyrtec 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

setiritsiinidihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Zyrtec-tabletteja huolellisesti saadaksesi niistä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity 3 päivän jälkeen.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Zyrtec on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin otat Zyrtec-tabletteja

3. Miten Zyrtec-tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Zyrtec-tablettien säilyttäminen

6. Muuta tietoa


1. MITÄ ZYRTEC ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Zyrtec-tablettien vaikuttava aine on setiritsiinidihydrokloridi. Zyrtec on allergialääke.

Zyrtec on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 6-vuotiaiden lasten

- kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden hoitoon

- pitkäaikaisen nokkosihottuman (kroonisen idiopaattisen urtikarian) hoitoon.


2. ENNEN KUIN OTAT ZYRTEC-TABLETTEJA

Älä ota Zyrtec-tabletteja

- jos sinulla on vaikea munuaissairaus (vaikea munuaisten vajaatoiminta ja kreatiniinipuhdistuma on alle 10 ml/min)

- jos tiedät olevasi allerginen (yliherkkä) Zyrtec-tablettien vaikuttavalle aineelle, apuaineille (valmisteen muille aineosille), hydroksitsiinille tai piperatsiinijohdoksille (tämän lääkevalmisteen vaikuttavan aineen sukulaisaineille)

- jos sinulla on perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö.

Ole erityisen varovainen Zyrtec-tablettien suhteen

Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, kysy neuvoa lääkäriltä ja ota tarvittaessa pienempi annos.

Lääkäri määrää sinulle uuden annostuksen.

Jos sairastat epilepsiaa tai sinulla on alttius saada kouristuksia, ota yhteyttä lääkäriin saadaksesi neuvoja.

Alkoholin (pitoisuus veressä 0,5 promillea, mikä vastaa yhtä viinilasillista) ja suositusannoksina käytettävän setiritsiinin välillä ei ole havaittu merkittäviä yhteisvaikutuksia. Suositusannoksia suurempien setiritsiiniannosten ja alkoholin yhteiskäytön turvallisuudesta ei kuitenkaan ole tietoja saatavana. Siksi alkoholin samanaikaista käyttöä Zyrtecin kanssa suositellaan välttämään, kuten muidenkin antihistamiinien käytön yhteydessä.

Jos sinulle suunnitellaan allergiatestin tekemistä, kysy lääkäriltä, onko sinun lopetettava Zyrtec-tablettien käyttö muutamaa päivää ennen testin tekemistä. Tämä lääke saattaa vaikuttaa allergiatestin tuloksiin.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Zyrtec-tablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa

Ruoka ei vaikuta Zyrtecin imeytymiseen.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Muiden lääkkeiden tavoin myös Zyrtec-tablettien käyttöä on vältettävä raskauden aikana. Raskaana olevalle naiselle vahingossa annettu lääke ei todennäköisesti aiheuta sikiölle haitallisia vaikutuksia.

Tätä lääkevalmistetta tulisi käyttää vain tarvittaessa ja lääkärin kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Älä käytä Zyrtec-tabletteja imetyksen aikana, koska setiritsiini erittyy rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kliiniset tutkimukset eivät ole viitanneet siihen, että valmiste heikentäisi huomiokykyä, vireystilaa tai ajokykyä, kun Zyrtec-tabletteja käytetään suositeltuina annoksina.

Seuraa tarkoin, miten elimistösi reagoi ottamaasi Zyrtec-tablettiin, jos aiot ajaa, ryhtyä vaaraa mahdollisesti aiheuttaviin toimiin tai käyttää koneita. Älä ylitä suositeltuja annoksia.

Tärkeää tietoa Zyrtec-tablettien sisältämistä aineista

Zyrtec-tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. MITEN ZYRTEC-TABLETTEJA OTETAAN

Miten ja milloin Zyrtec-tabletteja otetaan?

Noudata seuraavia ohjeita, ellei lääkäri ole antanut sinulle muunlaisia annostusohjeita. Noudata annettuja ohjeita, jotta Zyrtec-tabletit tehoavat riittävästi.

Tablettien nielemisen yhteydessä on juotava lasillinen nestettä.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:

10 mg kerran vuorokaudessa (1 tabletti).

6−12-vuotiaat lapset:

5 mg kaksi kertaa vuorokaudessa (½ tablettia 2 kertaa vuorokaudessa).

Keskivaikeaa tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavat

Keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien hoitoon suositellaan 5 mg kerran vuorokaudessa.

Jos Zyrtec-tablettien vaikutus on mielestäsi liian heikko tai liian voimakas, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Hoidon kesto

Hoidon kesto riippuu oireidesi luonteesta, kestosta ja etenemisestä. Kysy apteekista neuvoa.

Itsehoitovalmisteista 20 ja 30 tabletin pakkauskoot on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin tekemiä tutkimuksia ja diagnoosia valmistetta ei tule käyttää pidempiä jaksoja. On tärkeää, että lääkäri varmistaa oikean diagnoosin ja pitkäaikaisen antihistamiinilääkityksen tarpeen. Näin vältetään muiden kuin allergisten oireiden turha hoito antihistamiinilääkkeellä.

Jos otat enemmän Zyrtec-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos epäilet ottaneesi yliannoksen Zyrtec-tabletteja, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri päättää, millaisiin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä.

Yliannoksen ottamisen jälkeen seuraavassa mainittuja haittavaikutuksia saattaa esiintyä tavallista voimakkaampana. Tällaisia haittavaikutuksia ovat sekavuus, ripuli, huimaus, väsymys, päänsärky, heikkokuntoisuus, silmien mustuaisten laajeneminen, kutina, levottomuus, lääkkeen rauhoittava vaikutus, uneliaisuus, tokkuraisuus, poikkeavan nopea sydämensyke, vapina ja virtsaumpi.

Jos unohdat ottaa Zyrtec-tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Zyrtec-tablettien käytön

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Zyrtec-tabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavat haittavaikutukset ovat harvinaisia tai hyvin harvinaisia. Jos kuitenkin huomaat niitä, lopeta tämän lääkevalmisteen käyttö ja keskustele heti lääkärin kanssa:

- allergiset reaktiot, myös vaikeat reaktiot ja angioedeema (vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen tai kurkun turpoamista).

Tällaiset allergiset reaktiot voivat ilmetä pian lääkkeen ensimmäisen ottokerran jälkeen tai vasta myöhemmin.

Seuraavassa mainittujen mahdollisten haittavaikutusten esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti:

Yleiset (1-10 potilaalla 100:sta)

Melko harvinaiset (1-10 potilaalla 1 000:sta)

Harvinaiset (1-10 potilaalla 10 000:sta)

Hyvin harvinaiset (harvemmalla kuin 1 potilaalla 10 000:sta)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Yleiset haittavaikutukset

- uneliaisuus

- huimaus, päänsärky

- nielutulehdus, nuha (lapsilla)

- ripuli, pahoinvointi, suun kuivuminen

- uupumus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

- levottomuus

- harhatuntemukset (parestesiat)

- vatsakipu

- kutina (kutiava iho), ihottuma

- voimattomuus (äärimmäinen uupumus), huonovointisuus.

Harvinaiset haittavaikutukset

- allergiset reaktiot, joista osa voi olla vaikeita (hyvin harvinaista)

- masennus, aistiharhat, aggressiivisuus, sekavuus, unettomuus

- kouristukset, liikehäiriöt

- sydämen tiheälyöntisyys

- poikkeava maksan toiminta

- urtikaria (nokkosihottuma)

- turvotus

- painonnousu.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

- verihiutaleiden vähyys (trombosytopenia)

- nykimishäiriö (”elohiiri”)

- pyörtyminen, pakkoliikkeet, lihasjänteyshäiriö (pitkittyneet epänormaalit lihassupistukset), vapina, makuhäiriö

- näön hämärtyminen, silmien mukautumishäiriöt (kohdistusvaikeudet), silmien hallitsematon kiertoliike

- vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen ja kurkun turpoamista (angioedeema), lääkeihottuma

- poikkeavuudet virtsatessa (yökastelu, kipu virtsatessa ja/tai virtsaamisen vaikeutuminen).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

- muistinmenetys, muistin heikkeminen.

Jos sinulle kehittyy jokin edellä mainituista haittavaikutuksista, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Lopeta Zyrtec-tablettien ottaminen heti yliherkkyysreaktion ensimmäisten merkkien ilmaantuessa. Lääkäri arvioi haittavaikutuksen vaikeusasteen ja päättää mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä.

Jos epäilet, että sinulla on jokin sellainen haittavaikutus, jota ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. ZYRTEC-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Zyrtec-tabletteja ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP:) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Zyrtec sisältää

- Zyrtec-tablettien vaikuttava aine on setiritsiinidihydrokloridi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

- Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, makrogoli 400, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, kolloidinen piidioksidi, titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, soikea, kalvopäällysteinen tabletti, jossa jakouurre ja Y-Y-logo.

Pakkaus sisältää 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 tai 100 (10 x 10) tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

UCB Pharma Oy Finland, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Valmistaja

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia, 15, I-10044 Pianezza, Torino, Italia

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat: Zyrtec

Belgia: Zyrtec

Bulgaria: Zyrtec

Espanja: Zyrtec comprimidos recubiertos con pelicula

Irlanti: Zirtec tablets

Iso-Britannia: Zirtec allergy tablets

Italia: Zirtec 10 mg compresse rivestite con film

Itävalta: Zyrtec 10 mg - Filmtabletten

Kreikka: Ziptek

Kypros: Zyrtec

Latvia: Zyrtec

Liettua: Zyrtec

Luxemburg: Zyrtec

Malta: Zyrtec

Norja: Zyrtec

Portugali: Zyrtec

Puola: Zyrtec

Ranska: Zyrtec

Romania: Zyrtec

Ruotsi: Zyrlex

Saksa: Zyrtec

Slovakia: Zyrtec tbl flm 10 mg

Slovenia: Zyrtec10 mg filmsko oblozene tablete

Suomi: Zyrtec

Tanska: Zyrtec

Tshekki: Zyrtec

Unkari: Zyrtec filmtabletta

Viro: Zyrtec

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 24.10.2011.

Selaa tätä tuoteryhmää: Antihistamiinitabletit ja nesteet