Gaviscon oraalisuspensio 500 ml
Lääke

Gaviscon oraalisuspensio 500 ml

Ei varastossa
Tuotetta ei juuri nyt ole haluamaasi määrää varastossamme, toimitusaika voi olla 1-2 arkipäivää normaalia pidempi.

14,73
1 l = 29,46 €
1 l = 29,46 €


Gaviscon oraalisuspensiota käytetään vähentämään happamia röyhtäisyjä ja närästysoireita aikuisilla. Gaviscon suspension vaikuttavat aineet algiinihappo ja natriumvetykarbonaatti muodostavat yhdessä mahan suolahapon kanssa kevyen ja geelimäisen massan mahansisällön pinnalle. Tämä estää happaman mahansisällön nousemisen takaisin ruokatorveen.


Käyttö ja annostus


Tavanomainen annos: 10 - 20 ml oraalisuspensiota otetaan noin 1/2 tuntia aterian jälkeen, vaivojen ilmaantuessa ja juuri ennen makuullemenoa. Annos voidaan ottaa pienen vesimäärän kanssa. Älä juo lääkettä suoraan pullon suusta.

Lapsille ja pitkäaikaiseen käyttöön ainoastaan lääkärin määräyksellä.


Huomioitavaa


Jos oireesi ovat voimakkaita tai pitkäaikainen hoito ei lievitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Gaviscon oraalisuspensiolla ei ole osoitettu olevan haitallisia vaikutuksia sikiöön. Gaviscon ei kulkeudu äidinmaitoon.

Lue pakkausselosteesta lääkkeen yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden kanssa sekä haittavaikutuksista.


Tutustu täältä tuotteen pakkausselosteeseen ja lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä 

Gaviscon oraalisuspensio 500 ml Tuotteen lisätiedot

Ainesosat

Ainesosat >>

Pakkauskoko 500 ml
Vaikuttava lääkeaine Natriumalginaatti, alumiinihydroksidigeeli, natriumvetykarbonaatti, kalsiumkarbonaatti
Pakkausseloste

PAKKAUSSELOSTE

GAVISCON® oraalisuspensio

Natriumalginaatti, alumiinihydroksidigeeli, natriumvetykarbonaatti, kalsiumkarbonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Gavisconia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä Gaviscon on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Gavisconia

3. Miten Gavisconia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Gavisconin säilyttäminen

6. Muuta tietoa


1. MITÄ GAVISCON ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Gavisconia käytetään happamiin röyhtäisyihin ja närästykseen.

Algiinihappo ja natriumvetykarbonaatti muodostavat yhdessä mahan suolahapon kanssa kevyen ja geelimäisen massan mahansisällön pinnalle. Tämä estää happaman mahansisällön nousemisen takaisin ruokatorveen.

Lääkäri on voinut määrätä lääkevalmistetta muuhun vaivaan ja/tai erilaisella annostuksella kuin mitä tässä pakkausselosteessa on mainittu. Noudata aina lääkärin antamia ohjeita sekä lääkepakkauksen päällä olevia ohjeita.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT GAVISCONIA

Älä käytä Gavisconia

- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille tai Gavisconin jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Gavisconin suhteen

- Ennen Gaviscon-hoidon aloittamista keskustele lääkärisi kanssa, jos sinulla on vaikea munuaisvika, erityisesti, jos saat dialyysihoitoa.

Jos kivut ovat voimakkaat tai jos pitkäaikaisenkaan käytön jälkeen oireet eivät ole lieventyneet, on otettava yhteys lääkäriin jatkoselvitystä varten.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä lääke voi vaikuttaa muiden lääkkeiden imeytymiseen ja tehoon.

Gaviscon voi myös vaikuttaa seuraavien lääkevalmisteiden tehoon: sisäisesti käytettävät sieniinfektiovalmisteet (esim. ketokonatsoli), tietyt tulehdukseen ja reumaan käytettävät lääkkeet (esim. fluorokinolonit, tetrasykliinit, penisillamiini), tietyt eturauhassyöpään käytettävät lääkkeet (esim. estramustiini), tietyt mineraalitasapainoon vaikuttavat lääkkeet (esim. klodronaatti) ja tietyt hormonit (esim. kilpirauhashormonit).

Gaviscon vähentää rautavalmisteiden tehoa, jos rautavalmiste ja Gaviscon otetaan yhtä aikaa. Nämä valmisteet tulee siksi ottaa toisiinsa nähden vähintään kahden tunnin väliajoin.

Gavisconin käyttö ruuan ja juoman kanssa

Gavisconia ei saa ottaa samanaikaisesti mehun tai happamien juomien kanssa.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Minkäänlaisia haitallisia vaikutuksia sikiölle ei ole havaittu.

Gaviscon ei kulkeudu äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Gavisconilla ei ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Tärkeää tietoa Gavisconin sisältämistä aineista

Gaviscon-oraalisuspensio sisältää säilytysaineena metyyliparahydroksibentsoaattia E 218 ja propyyliparahydroksibentsoaattia E 216, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).


3. MITEN GAVISCONIA KÄYTETÄÄN

Oraalisuspensio ravistetaan ennen käyttöä.

Tavanomainen annos: 10 - 20 ml oraalisuspensiota otetaan noin 1/2 tuntia aterian jälkeen, vaivojen ilmaantuessa ja juuri ennen makuullemenoa. Annos voidaan ottaa pienen vesimäärän kanssa. Älä juo lääkettä suoraan pullon suusta.

Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos unohdat ottaa Gavisconia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Gavisconkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yksittäisissä tapauksissa on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia, mutta niiden yhteyttä Gavisconin käyttöön ei ole osoitettu: ihottuma, kutina ja turvotus.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. GAVISCONIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä huoneenlämmössä 15-25 oC. Pidä muovipullo tiiviisti suljettuna.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä muovipullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Gaviscon sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat natriumalginaatti 50 mg/ml, alumiinihydroksidigeeli 100 mg/ml, natriumvetykarbonaatti 17 mg/ml ja kalsiumkarbonaatti 15 mg/ml.

- Muut aineet ovat metyyliparahydroksibentsoaatti (säilytysaine E 218), propyyliparahydroksibentsoaatti (säilytysaine E 216), ksantaanikumi, kolloidinen vedetön piidioksidi, sakkariininatrium, makuaineet (sitruuna, vadelma ja vanilja) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lääkevalmisteen kuvaus: Valkoinen, hieman viskoosi suspensio.

Pakkauskoot: 100 ml ja 500 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Ruotsi

Tietoja antaa:

Nordic Drugs Sivuliike, Helsinki

Valmistaja:

Apotek Produktion & Laboratorier AB, Importgatan 20, 422 46 Hisings Backa

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 12.11.2012


Selaa tätä tuoteryhmää: Närästys