Näin hoidat jalkojasi


Jaloilla on suuri merkitys ihmisen aktiivisuuden säilyttämisessä. Jalkojen hoitoon kiinnitetään usein
huomiota vasta, kun niissä on jokin ongelma. Tyypillisimpiä jaloissa esiintyviä vaivoja ovat hautumat,
kovettumat ja känsät, hiertymät ja rakot, kuiva ja halkeileva iho sekä syylät. Näitä ongelmia aiheuttavat
esimerkiksi ahtaat ja epäsopivat kengät, ihon kunto, voimakas hikoilu, jalkaterän rakenne, tiiviit
varpaanvälit ja mahdollinen asentovirhe kuten vaivaisenluu. Myös kosteat jalkineet, liikunnan laatu ja
kesto, puutteellinen jalkahygienia ja huonot sukat aiheuttavat ongelmia. Taustalla voi olla myös sairaus
kuten diabetes ja psoriasis.

Jalkojenhoito on tehokkainta, kun sitä toteutetaan kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäisevästi. Jalkojen ihoa
kannattaakin hoitaa säännöllisesti päivittäin pesemällä jalat hyvin ja kuivaamalla varpaanvälit huolellisesti.
Myös ihon rasvaaminen ja suojaaminen kuuluvat jalkojen perushoitoon. Omalle jalkaterälle sopivien
kenkien valinta lienee tärkein ehkäisevä keino asentovirheiden syntymiselle ja ihon kunnossa pysymiselle.
Jalkojenhoitoon on olemassa tehokkaita ja hyviä tuotteita, jotka auttavat niin lyhytaikaisten kuin
pitkäaikaisten jalkaongelmien hoidossa.

Hymyilevae-jalkojenhoitaja-2000x2000