Tietosuojaseloste – Apteekkituotteet.fi asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 01.03.2018.
 
1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Länsikeskuksen apteekki (Turun 16. apteekki)
Markulantie 150
20320 Turku
puh. 02-2741211

ja tytäryhtiö

Rohdos Troppi Oy
Markulantie 150
20320 Turku
puh. 02-2741223
info@apteekkituotteet.fi

Vastuuhenkilö apteekkari Pasi Merkku puh. 02-2741211. Tietosuojavastaava Teemu Koli, teemu.koli(at)lansikeskuksenapteekki.fi, puh. 045-2130551.
 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet
Asiakkaiden henkilötietoja käytetään ostosten toimittamiseen ja yhteydenpitoon sähköpostitse tai tekstiviestein, maksujen toteuttamiseen ja laskuttamiseen sekä lääkelain vaatimusten mukaisesti neuvontaan. Lisäksi tietoja voidaan käyttää apteekissa anonyymisti verkkopalvelun toiminnan kehittämiseen, tilastointiin tai asiakkaan tilauksen liittyvien kyselyiden lähettämiseen.

Mikäli asiakas on antanut markkinointiluvan, voidaan hänelle lähettää sähköisiä Apteekkituotteet.fi markkinointiviestejä. Viestien lähettämistä varten tietoja voidaan segmentoida asiakasryhmiksi.
 

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröitymisen tai tilauksen muodostuvat tiedot: Käyttäjätunnus, salasana, asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakasnumero. Rekisteröityneen asiakkaan evästetiedot. Reseptilääkkeiden myynnin osalta talletetaan lisäksi seuraavat tiedot: Suostumus käsitellä tietoja Kelan Kanta-palvelussa, henkilötunnus, tilauspyyntö reseptilääkkeistä ja asiakkaan antamat muut toiveet tilaukseen liittyen.

Muut tiedot: Tilaushistoria, tilatut uutiskirjeet (sisältää sähköpostisuoramainontaa), toimitusosoitteet ja omat ostoslistat.

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus pyytä tässä rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot itselleen tai niiden poistoa rekisteristä. Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan Oma-tili kohdassa. Käyttäjällä on myös oikeus jälkikäteen kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Pyyntö tulee esittää tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle tai asiakaspalveluun sähköpostitse.
 

5. Tietolähteet
Asiakkaan yhteystietoja voidaan päivittää Väestörekisterikeskuksen tai muiden luotettavien tahojen rekistereistä.
 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tilauksen tiedot siirtyvät maksunvälittäjämme Paytrailin palveluun maksunhallintaan liittyvien toimien takia. Apteekkituotteet.fi:llä ja Paytraililla on salassapitosopimus. Verkkokauppa-alustan toimittajan Vilkas Gropuping henkilökunnalle voidaan myöntää Apteekin henkilökunnan toimesta pääsy verkkokaupan tietoihin huoltotarkoituksissa. Logistiikkakumppaneille (Posti, Matkahuolto ja Schenker) siirtyy tilaustiedoista asiakkaan nimi, osoite, puhelin ja sähköpostitietoja. Muille kolmansille osapuolille (esim. tekniset palveluntarjoajat ja mainoskumppanit) siirtyy vain pelkkiä anonyymejä kävijätietoja, ei asiakkaan henkilötietoja ja ostoksia yhdistäviä tietoja.

Kaikkien yhteystyökumppanien kanssa on tehty kirjalliset salassapitosopimukset / palvelusopimukset, jotka täyttävät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön.

Apteekkituotteet.fi voi käyttää markkinointi-, viestintä- tai tietojärjestelmätarkoituksiin alihankkijoita, jonka takia rekisterissä olevia anonyymejä tietoja voidaan siirtää käsiteltäväksi myös EU-/ETA:n alueen ulkopuolisiin maihin.

Apteekkituotteet.fi voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esimerkiksi viranomaisille.

Käyttämämme maksunvälittäjä Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.
(lisätietoja): https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

7. Tietojen säilytys
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus pyytä tässä rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot itselleen tai niiden poistoa rekisteristä. Yhteistyökumppaneille siirrettyjen tietojen poistosta on sovittu kirjallisissa palvelusopimuksissa.
 

8. Rekisterin suojaus ja tietoturva
Ainoastaan määrätyillä Apteekkituotteet.fi:n ja sen salassapitovelvoitteen alla toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää Apteekkituotteet.fi asiakasrekisterin tietoja tämän rekisteriselosteen kohdan 3. alle kuuluviin toimiin. Asiakasrekisterin käyttö on suojattu tunnuksin ja muita rajoitteita ja tietoturvaratkaisuja käyttäen (mm. SSL-suojaus).

Apteekkituotteet.fi verkkokaupan sisältämät asiakastiedot on suojattu tunnuksin, salasanoin ja muin tietoteknisin keinoin.

Verkkokaupan alustan tietoturvasta ja kehityksestä vastaa Vilkas Group Oy. Asiakkaan maksutapahtuman aikana antamia kortti- tai verkkopankkitietoja ei siirry Apteekkituotteet.fi verkkokaupalle. Saamme ainoastaan tiedon onnistuneesta tai hylätystä maksusta.

Palvelun tarjoajan Länsikeskuksen apteekin ja Vilkas Groupin välillä on salassapitosopimus, joka koskee kaikkea verkkoapteekissamme olevaa tietoa. Palvelut sijaitsevat laitesalissa, jonka tietoturva täyttää Viestintäviraston erittäin tärkeille tiloilla asetetut vaatimukset (48B/2004 M).
 

9. Rekisteröidyn oikeudet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot:
a) käsittelyn tarkoitukset
b) kyseessä olevat henkilötietoryhmät
c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa
d) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit
e) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
f) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetulle)
g) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot
h) automaattisen päätöksenteon, muun muassa artikla 22 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle

Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan, rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus artiklassa 46 tarkoitetuista siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.

Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.

Oikeus saada 3 kohdassa tarkoitettu jäljennös ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus pyytä tässä rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot itselleen tai niiden poistoa rekisteristä. Pyyntö tulee esittää tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle tai asiakaspalveluun sähköpostitse.


Lisätietoja tietosuojastamme saatte sähköpostiosoitteesta info@apteekkituotteet.fi tai puh. 02-2741223(pvm)