Rekisteriseloste

Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 01.06.2006. Päivitetty 12.10.2017.

 

1. Rekisterin nimi
Apteekkituotteet.fi asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö
Euran apteekki/Euran apteekkituotteet Oy, Satakunnankatu 22, 27510 Eura, puh. 02-5338906, faksi 02-8668380
Yhteyshenkilö Teemu Koli, teemu.koli(at)euranapteekki.fi, puh. 02-5338905 tai apteekkari Ola Bertoft puh. 02-5338904

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaiden henkilötietoja käytetään ostosten toimittamiseen ja yhteydenpitoon. Mikäli asiakas on antanut suostumuksensa, voidaan hänelle lähettää Apteekkituotteet.fi markkinointiviestejä.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröitymisen tai tilauksen muodostuvat tiedot: Käyttäjätunnus, salasana, asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakasnumero. Rekisteröityneen asiakkaan evästetiedot. Reseptilääkkeiden myynnin osalta tunnistustiedot (Henkilötunnus ja nimi).

Muut tiedot: Tilaushistoria, tilatut uutiskirjeet (sisältää sähköpostisuoramainontaa), toimitusosoitteet ja omat ostoslistat.

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus pyytä tässä rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot itselleen tai niiden poistoa rekisteristä.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä myöskään EU-alueen ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä Apteekkituotteet.fi:n ja sen salassapitovelvoitteen alla toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää Apteekkituotteet.fi asiakasrekisterin tietoja tämän rekisteriselosteen kohdan 3. alle kuuluviin toimiin. Asiakasrekisterin käyttö on suojattu tunnuksin ja muita rajoitteita ja tietoturvaratkaisuja käyttäen(mm. SSL-suojaus).