Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Koneellisessa annosjakelussa asiakkaalle toimitetaan hänen käyttämänsä lääkkeet annospusseihin valmiiksi jaeltuina kahden viikon jaksoissa. Annosjakelun suurin etu on lääkkeiden ottamisen helppous. Lisäksi annospussit vähentävät lääkeannosten unohtelua, helpottavat lääkkeiden päiväannoksen kuljettamista mukana sekä vähentävät lääkehävikkiä. Koneellinen annosjakelu on myös taloudellista asiakkaalle.

Koneellinen annosjakelu sopii parhaiten henkilöille, joilla on useita säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä. Annospusseista lääkkeiden annostelu on helppoa, sillä pusseihin on selkeästi merkitty sekä päivämäärä että kellonaika, jolloin annos on tarkoitus ottaa. Koneellisessa annosjakelussa on mahdollisuus jakaa lääkkeet useisiin annosteluajankohtiin päivässä asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Annosjakelussa onnistuu helposti myös sellaisten lääkkeiden jako, joiden annos vaihtelee päivittäin. Reseptilääkkeiden lisäksi annospusseihin voidaan jakaa ravintolisiä, esimerkiksi vitamiinivalmisteita, mikäli näihin on olemassa sähköinen resepti.

Koneellisessa annosjakelussa asiakas maksaa kerralla kahden viikon lääkeannoksesta, ei kokonaisista lääkepakkauksista. Mahdollisten lääkitysmuutosten jälkeen asiakkaalle ei jää kotiin turhia lääkepakkauksia eikä rahaa mene turhaan sellaisiin lääkkeisiin, jotka eivät syystä tai toisesta jää käyttöön. Lääkkeiden hinnan lisäksi asiakas maksaa annosjakelupalkkion, josta on mahdollista saada kelakorvaus tiettyjen ehtojen täyttyessä. Henkilökuntamme kertoo mielellään lisää annosjakelun kustannuksista sekä annosjakelupalkkion korvausperusteista.

Koneellinen annosjakelu sopii
- Henkilölle, jolla on käytössä useita lääkkeitä
- Muistisairaille
- Kotihoidon tai kotipalvelun asiakkaille
- Iästä riippumatta kenelle tahansa, joka haluaa helpottaa lääkkeidensä annostelua

Koneellinen annosjakelu ei sovi
- Nestemäisille lääkkeille
- Silloin tällöin, tarvittaessa otettaville valmisteille
- Tableteille ja kapseleille, jotka tulee säilyttää alkuperäispakkauksessa niiden huonon säilyvyyden takia
- Henkilökuntamme keskustelee kanssasi ennen koneellisen annosjakelun aloittamista, mikäli jokin käyttämistäsi lääkkeistä ei sovellu pussijakeluun

Ennen koneellisen annosjakelun aloittamista asiakkaan lääkitys tarkastetaan mahdollisten päällekkäisyyksien sekä yhteisvaikutusten varalta. Samalla tarkistetaan myös lääkkeiden ottoajankohdat. Apteekkimme hoitaa annosjakelussa olevien lääkkeiden reseptien uusimiset automaattisesti.

Apteekkimme käyttää koneellisessa annosjakelussa Oma-annospalvelua. Kyseisen palvelun etuina ovat Oma-annospalvelun kansio, jossa ajantasaiset lääkitystiedot kulkevat helposti mukana. Jokaisen annospussirullan mukana tulee ajantasainen lääkkeiden annostuskortti. Oma-annospalvelulla on mobiilisovellus, josta löytyy esimerkiksi kuvat kaikista annospussissa olevista lääkkeistä.

Mikäli kiinnostuit koneellisen annosjakelun aloittamisesta tai sinulla on kysymyksiä aiheeseen liittyen, voit olla yhteydessä apteekkiimme puhelimitse 02-274 1223 arkisin kello 8.30–16.00 (korkeintaan 0,084 e/min).

Kirjoittaja: