Kontal 500 mg lapamatolääke 4 tablettia - TUOTE POISTUNUT VALIKOIMASTAMME

Kontal 500 mg lapamatolääke 4 tablettia - TUOTE POISTUNUT VALIKOIMASTAMME

34,00
1 kpl = 8,50 €
1 kpl = 8,50 €


ITSEHOITOLÄÄKE

Kontal on heisimatojen aiheuttaman lapamatotartunnan hoitoon tarkoitettu lääke. Kontalin lääkeaine niklosamidi estää heisimadon hengityksen, jolloin mato kuolee ja poistuu ulosteen mukana.

Käyttö ja annostus:

Aikuisille 4 tablettia kerta-annoksena pureskellen tai veden kera. Tabletit voi myös liuottaa veteen.

Lapsille lääkärin ohjeen mukaan.

Huomioitavaa:

- Samaa ruokaa syöneet muut perheenjäsenet tulisi hoitaa samanaikaisesti tartuntaepäilyn vuoksi. Hyvä käsihygienia tulisi muistaa ja lakanat vaihtaa.
- Käyttö raskauden aikana >>
- Haittavaikutukset >>

Tutustuthan alla olevaan lääkkeen pakkausselosteeseen, joka sisältää tarkempaa tietoa lääkevalmisteesta ja sen käytöstä.

Kontal 500 mg lapamatolääke 4 tablettia - TUOTE POISTUNUT VALIKOIMASTAMME Tuotteen lisätiedot

Tuotteen vanhenemispäivä 28.2.2018
Ainesosat

Ainesosat >>

Vaikuttava lääkeaine Niklosamidi
Pakkausseloste

PAKKAUSSELOSTE

Kontal® 500 mg tabletti

Niklosamidi

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja.

Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta Sinun tulee käyttää Kontalia huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.

- Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä Kontal on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Kontalia

3. Miten Kontalia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Kontalin säilyttäminen

6. Muuta tietoa


1. MITÄ KONTAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Vaikutustapa

Kontal sisältää niklosamidia. Niklosamidi estää heisimadon hengityksen, jolloin mato kuolee ja poistuu ulosteen mukana.

Käyttötarkoitukset

Lapamatotartunnat, joita aiheuttavat leveä heisimato (Bothriocephalus latus), kapea väkäsellinen heisimato (Taenia solium) ja kapea väkäsetön heisimato (Taenia saginata).


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT KONTALIA

Älä käytä Kontalia jos olet yliherkkä niklosamidille tai Kontalin jollekin muulle aineelle.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö:

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä tai luontaistuotteita ja rohdosvalmisteita.

Kontal-tablettien sisältämällä lääkeaineella ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Alkoholin käyttöä on vältettävä hoidon aikana, koska se saattaa lisätä niklosamidin imeytymistä

Kontalin käyttö ruuan ja juoman kanssa:

Aterioinnilla ei ole vaikutusta hoidon onnistumiseen.

Raskaus ja imetys:

Lääkeainetta ei sanottavasti imeydy suolistosta verenkiertoon, eikä valmisteella ole havaittu olevan haitallisia vaikutuksia sikiöön tai imeväiseen. Kysy aina lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö:

Kontal ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.


3. MITEN KONTALIA KÄYTETÄÄN

Annostus ja antotapa

Aikuisille 4 tablettia kerta-annoksena. Lapsille lääkärin ohjeen mukaan. Tabletit pureskellaan ja nielaistaan veden kera. Tabletit voidaan myös liuottaa veteen. Älä ota kaksinkertaista annosta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

Kapeaa väkäsellistä heisimatoa häädettäessä hoitoa voidaan tehostaa käyttämällä samanaikaisesti ulostuslääkettä. Tällöin riski rakkulamaisten toukkien jäämisestä suoleen vähenee. Mahdollinen ummetus on hyvä hoitaa ennen Kontal-tablettien käyttöä.

Varotoimenpiteet

Samaa ruokaa syöneet muut perheenjäsenet on suositeltavaa hoitaa samanaikaisesti tartuntaepäilyn vuoksi. Niklosamidia imeytyy hyvin niukasti suolesta, joten valmisteen käyttö varmuuden vuoksi ei aiheuta merkittävää vaaraa. Hoidon jälkeisinä päivinä käsihygieniaa on hyvä tehostaa. Vuodevaatteet tulee pestä hoidon yhteydessä.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Kontalkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa. Kontal on hyvin siedetty lääke. Lieviä vatsavaivoja lukuun ottamatta ei ole ilmennyt muita haittavaikutuksia. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.


5. KONTALIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Kontalia, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Säilytä Kontal-tabletit huoneenlämmössä (15 - 25 C:ssa).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Kontal sisältää

- Vaikuttava aine on niklosamidi 500 mg

- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, povidoni, maissitärkkelys, glyseroli, talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kuvaus: kellertävä tasainen tabletti. Toisella puolella koodi L101, toisella puolella jakoura.

Halkaisija 13 mm.

Pakkauskoko: 4 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Etnovia Oy, Teollisuustie 16, 60100 Seinäjoki

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 5.4.2012


Selaa tätä tuoteryhmää: Kiho- ja lapamadot